Proje, ilk etapta coğrafi bölge dağılımına göre seçilen 25 pilot ilde başlatılacak; faaliyetleri sahada daha etkin kılmak için bu illerde bulunan ve proje temelli iş birliği protokolleri imzalanan üniversite ve diğer paydaşların imkanlarından özellikle yararlanılacaktır. “11. Kalkınma Planı” ve bağlı olarak yürürlüğe konan “İnsan Hakları Eylem Planı” amaç/hedeflerine göre planlanan proje faaliyetlerinden ilgili Bakanlıkların, resmi-özel kurum/kuruluş çalışanlarının yararlanması imkânı sağlanacaktır.