1. Sertifika programlarına başvurular sosyalarabuluculuk.org; insanhaklari.mcbu.edu.tr; birimler.atauni.edu.tr/insan-haklari-ve-siddet Web sayfaları üzerinden yapılır.
  2. Programa katılımla ilgili açıklanan kriterler dışındaki hususlarda; kişilerin yasal engelliliği, mezuniyet geçerliliği ya da diğer yasal hususlarda genel resmi teamüllere göre hareket edilir.
  3. Herhangi bir programa kesin kayıt yaptıranlarla ilgili olarak sistemin faaliyet ve planlama sorumluluğu başlamış olacağından yatırılan ücret geri iade edilemeyecektir.
  4. Katılımcılar Nisan 2022 son haftasında Atatürk Üniversitesi ilgili birimlerinden gelecek yönergelere göre hareket edecekler; anılan Üniversite üzerinden derslerini izleyebilecek ve Online (Çevrimiçi) sınavlara gireceklerdir.
  5. 27 Nisan 2022 tarihinden itibaren SOSYAL ARABULUCULUK I. KATEGORİ SERTİFİKA PROGRAMI için katılımcı isim listeleri ilgili Web sayfalarında yayınlanacak; ll. KATEGORİ ve lll. KATEGORİ SERTİFİKA PROGRAMLARI hakkında gerekli açıklamalar da 5-10 Mayıs 2022 tarihleri arasında ilgililerle paylaşılacaktır.
  6. Sertifika programları ile ilgili sınavlar, belgelendirmeler ve daha sonrası konularla ilgili bilgiler Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve başvuru kayıtları alınan Web sayfalarında paylaşılacaktır.

Proje Yönetim Kurulu